Nasz zespół

ZARZĄD

Ewa Klag - prezes zarządu

Katarzyna Filip - członek zarządu

Małgorzata Bieniek - członek zarządu

RADA FUNDACJI - ORGAN NADZORU

Barbara Legutko - pracownik socjalny

Ewelina Jonik - neurologopeda

Małgorzata Krupa - psycholog

O fundacji

Fundacja „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera” została powołana po to, aby:

- Oswoić z demencją osoby po diagnozie, ich opiekunów rodzinnych i
profesjonalnych oraz osoby będące w grupie ryzyka poprzez kompleksowe
wsparcie.

- Oswoić z demencją lokalną społeczność. Od ich otwartości i wiedzy na
temat demencji zależy komfort życia chorych i ich opiekunów.

- Uświadomić ludziom, jak żyć z demencją.