O czym będziemy do Ciebie pisać?

Ten newsletter wspiera opiekunów Bliskich z demencją z Sądecczyzny.

Wydarzenia

dedykowane opiekunom osób z demencją (warsztaty, spotkania autorskie, wykłady ze specjalistami, grupa wsparcia, akcje charytatywne

Nowe publikacje

w temacie: - efektywnej opieki nad bliskim z demencją, - formalności związanych z diagnozą, leczeniem, orzecznictwem, świadczeniami, a także w temacie - profilaktyki chorób neurodegeneracyjnych

Odkrycia naukowe

przełomowe odkrycia naukowe na drodze do znalezienia skutecznego leku w walce z otępieniami stanowią priorytet w naszej skrzynce nadawczej

Wsparcie

od czasu do czasu napiszemy tak po prostu, by podnieść cię nieco na duchu i zmotywować do działania

"Moc bowiem w słabości się doskonali" [2 Kor 12, 9]

Tu i Teraz, newsletter oswajający Alzheimera

(i inne otępienia)

Oswajamy na Sądecczyźnie i w Twojej skrzynce odbiorczej.

Dlaczego posługujemy się cytatem z Listu do Koryntian ("Moc w słabości się doskonali")? Bo to dla nas skuteczna motywacja do tego, by podejmować trud opieki nad osobami dotkniętymi demencją oraz by łączyć rodziny obarczone tym problemem w jedną silną społeczność.

Naprawdę fajnie, że trafiłeś na nasz newsletter. Wiemy na 100%, że będzie Tobie przydatny. Nie możemy napisać, że cieszymy się, że jesteś z nami, bo nic fajnego w tym, że przyszło Ci się mierzyć z problemem demencji, ale... cieszymy się, że teraz możemy stać w tej nierównej walce RAZEM.