Administratorem Twoich danych osobowych jest fundacja „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera” z siedzibą pod adresem Ubiad 89, 33-311 Wielogłowy (dalej „fundacja Tu i Teraz”), organizacja, której celem jest wspieranie osób cierpiących na Alzheimera i inne formy demencji oraz ich rodzin.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych pozwala nam na dostarczanie Ci najnowszych informacji dotyczących nowych inicjatyw fundacji „Tu i Teraz”. Fundacja „Tu i Teraz. Oswajamy Alzheimera” szanuje prawa Użytkowników do prywatności i dba o ochronę danych osobowych, którymi administruje zgodnie z przepisami Rozporządzenia o Danych Osobowych (RODO). W tym celu do zbierania danych osobowych stosuje specjalistyczne procedury organizacyjne.
Przedstawione poniżej zasady opisują, jakie dane osobowe gromadzimy i jak możemy z tych informacji korzystać.
Korzystając z naszej strony internetowej możesz zostać poproszony o podanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres e-mail, nr telefonu.
Powyższe dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej podczas rejestracji na wydarzenie/webinar lub podczas wypełniania formularza kontaktowego. Brak Twojej zgody przetwarzanie danych osobowych uniemożliwi przesłanie formularza.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda osoby, której dane dotyczą.
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe do czasu wycofania zgody, co możesz uczynić w każdym momencie.
Przysługuje Ci prawo do kontroli przetwarzanych przez fundację „Tu i Teraz” Twoich danych osobowych w tym prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawianie, żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia.
Po przyjęciu wniosku o usunięcie Twoich danych osobowych z systemu nie będziemy już ich przetwarzać. Wyjątek stanowi sytuacja gdy istnieją: ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania danych, które według prawa uznaje się za nadrzędne wobec sprzeciwu, lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Dane, które zbieramy i przetwarzamy, są zabezpieczone przed wglądem osób trzecich, spełniając wymagania bezpieczeństwa pod względem technicznym (informatycznym), jak i prawnym.
W celu zapewnienia niezawodności i najwyższej jakości usługi korzystamy z zewnętrznych rozwiązań informatycznych, które zapewniają przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, w tym dotyczących ochrony danych osobowych.

Nie przekazujemy danych osobowych, którymi administrujemy do państw trzecich.
Udostępnianie Twoich danych osobowych możliwe jest wyłącznie na zasadach i wypadkach przewidzianych przez obowiązujące przepisy prawa.
W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będzie to wymagane przepisami prawa, możemy udostępnić posiadane dane upoważnionym organom i osobom, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
Nasze strony internetowe wykorzystują tzw. ciasteczka (cookies), przechowywane przez Twoją przeglądarkę internetową na twardym dysku Twojego komputera w celu przyspieszenia współpracy pomiędzy Twoim komputerem /telefonem, a serwerami. Dzięki wykorzystaniu cookies nie musisz ponownie wprowadzać informacji za każdym razem kiedy wracasz na naszą stronę. Wyłączenie w przeglądarce internetowej opcji zezwalającej na zapisywanie plików cookies, nie uniemożliwia całkowitego korzystania z serwisu, ale w niektórych sytuacjach dostęp do jego części może być wolniejszy.
W celu zadania pytania, przekazania uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności lub skorzystania ze swoich praw w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o przesłanie wiadomości na adres email fundacja@alzheimernowysacz.pl. W celu weryfikacji tożsamości Użytkownika możemy prosić o podanie dodatkowych informacji pozwalających nam Państwa uwierzytelnić.
W przypadku jeśli uważają Państwo, że przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa proszę nas o tym poinformować. Możecie wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności.