CO, GDZIE, KIEDY?

W listopadzie Grupy Wsparcia nie będzie. Ale za to zapraszamy Cię na spotkanie opiekunów, 5 listopada 2021 przy ulicy Długosza 60 w Nowym Sączu na spotkaniu opiekunów będzie o diecie w chorobie Alzheimera. Ale już od grudnia wracamy do trybu spotkań Grupy Wsparcia co drugi wtorek miesiąca przy ulicy Długosza 60 w Nowym Sączu jest możliwość spotkania się z doświadczonym psychologiem w ramach organizowanej przez nas grupy wsparcia. Choroba Alzheimera dotyka całą rodzinę, najbardziej jednak tych, którzy sprawują codzienną opiekę nad bezradnym chorym. W Polsce większość chorych na Alzheimera przebywa w domu, od początku choroby, aż do kresu życia. Takie rozwiązanie ma plusy – dom to miejsce, które chory zna najlepiej, tu czuje się najbezpieczniej. Jednak opiekun bierze na siebie trud nieustającego dyżuru, który w miarę jak choroba postępuje, wymaga coraz większego wysiłku fizycznego i odporności psychicznej. Zwykle opiekunem jest współmałżonek, który sam nie jest w pełni sił. Dlatego tak ważna jest pomoc i wsparcie rodziny, która często nie zna sposobów radzenia sobie z długotrwałym stresem. UDZIAŁ W GRUPIE WSPARCIA JEST BEZPŁATNY.

 

ZAŁOŻENIA

najlepszym źródłem wsparcia w sytuacjach kryzysowych są osoby w podobnej sytuacji, z podobnym problemem. Sytuacja trudna wymaga wypracowania realistycznej oceny sytuacji i samego siebie, własnych uczuć i myśli. Wsparcie społeczne obniża poziom stresu i pomaga w przezwyciężaniu trudności.

spotkanie opiekunów

CELE

  • redukowanie lęku, niepokoju, poczucia izolacji
  • możliwość odreagowywania emocji
  • wzmacnianie poczucia ‘nie jestem sam” i budowanie nadziei i wiary w możliwości radzenia sobie
  • uczestnicy są dla siebie wzajemnie wsparciem
  • poszerzanie wachlarza mechanizmów  radzenia sobie z trudnościami i strategii działania 
  • poszerzanie sieci wsparcia społecznego

ZASADY

  • w atmosferze szacunku, wzajemnej troski, empatycznego słuchania i zrozumienia uczestnicy mogą dzielić się swoimi uczuciami i doświadczeniami 
  • ważne jest dzielenie się swoimi doświadczeniami i emocjami, jak również przyjmowanie i udzielanie użytecznych informacji 
  • dowiadywanie się jak inni radzą sobie z problemem i opisywanie własnych doświadczeń 
  • KONTRAKT – zasada poufności, nieocenianie i niekrytykowanie, nieprzerywanie wypowiedzi i udzielanie informacji zwrotnych z troska o osobę,  do której się zwracamy; regularność spotkań