fbpx

Dołączyliśmy do związku stowarzyszeń Alzheimer Polska!

with Brak komentarzy

Z dniem 10 marca 2021r. dołączyliśmy do związku stowarzyszeń Alzheimer Polska - oficjalnego reprezentanta ruchu alzheimerowskiego w Polsce. Cieszymy się bardzo, ponieważ oznacza to dla nas wiele dobrego. I dla Was! Co zyskujemy włączając się do AP?

 

 • pewność, że nie pobłądzimy i nie będziemy trzymać się naukowych bredni dotyczących demencji,
 • wsparcie bratnich organizacji,
 • dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy w temacie choroby,
 • kontakty do najlepszych specjalistów w Polsce.

Czym jest Alzheimer Polska?

Demokratycznym związkiem organizacji pozarządowych i innych osób prawnych, działających na zasadach non-profit, mających na celu dobro i rozwój ruchu alzheimerowskiego. Działalność AP opiera się na pracy społecznej jego członków.

logo Alzheimer Polska

Główne cele działalności Alzheimer Polska

Do głównych celów Alzheimer Polska należą:

 • tworzenie w Polsce przyjaznego środowiska dla chorych, ich rodzin i opiekunów
 • popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i innych chorobach otępiennych
 • uznanie choroby Alzheimera oraz innych chorób otępiennych za priorytet zdrowia publicznego w Polsce
 • tworzenie i wspieranie różnych płaszczyzn współpracy organizacji pozarządowych działających na rzecz osób chorych, ich rodzin i opiekunów
 • promowanie współpracy organizacji pozarządowych, działających na rzecz chorych z chorobą Alzheimera i innymi otępieniami z organami administracji publicznej
 • wspieranie organizacji członkowskich Alzheimer Polska w działaniach na rzecz chorych na choroby otępienne i ich rodziny
 • inspirowanie, organizowanie i prowadzenie badań naukowych dotyczących potrzeb chorych i ich opiekunów
 • współpraca i wymiana doświadczeń z odpowiednimi ośrodkami i organizacjami krajowymi i zagranicznymi
 • inspirowanie środowisk lokalnych do tworzenia organizacji pozarządowych, działających na rzecz osób z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz ich rodzin i opiekunów
 • działalność zapobiegająca wykluczeniu społecznemu osób opiekujących się chorymi na chorobę Alzheimera, choroby pokrewne i psychiczne
 • promocja i organizacja wolontariatu
 • udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększanie świadomości prawnej społeczeństwa.

Wszystkie powyższe popieramy całym sercem i duchem 🙂

Podziel się:

Zostaw Komentarz